O PROVOZU VÝROBKY KONTAKTY KE STAŽENÍ English version
 
  VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.

Profil provozu

Náš provoz zaujímá významné postavení na trhu bezešvých ocelových trubek válcovaných za tepla jak v České republice, tak v Evropě. Je pokračovatelem první evropské rourovny. V letech 1918 – 1925 byly uvedeny do provozu dvě válcovací tratě s Mannesmannovou technologií výroby bezešvých trubek, která je v modernizované podobě i v současnosti základem výroby sortimentu v rozsahu vnějších průměrů 60,3 až 406,4 mm s tloušťkou stěny 5 mm a výše, z ocelí nelegovaných i legovaných s roční kapacitou přes 100 tisíc tun.

1-1aProvoz VT-Válcovna trub vyrábí a dodává:

  • mechanické trubky pro konstrukční účely, strojní opracování či energetiku,
  • trubky olejářské – Casing a Line Pipe,
  • nátrubkové tyče.

Naše výrobky se nejčastěji používají v těchto odvětvích a pro tyto účely:

  • 11cenergetika - výroba energetických zařízení, kotlů, tepelných výměníků a zásobníků, tlakové stanice, parovody a komory,
  • chemický a geologický průmysl – těžba a rozvody ropy, zemního plynu a vody, geologický průzkum, transfer médií,
  • strojírenství a automobilový průmysl – nápravy, rámy, nárazníky, tiskárenské válce, vodící kladky, statory, výložníky,
  • stavebnictví – produktovody, struskovody, mikropiloty, mikrozápory a injektáže, trakční stožáry, ocelové konstrukce nejrůznějších budov, střech, horských drah, stadionů a hal.
 
Náš profil na www.czechtrade.net: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - provoz VT - Válcovna trub - Česky TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - provoz VT - Válcovna trub - English TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - provoz VT - Válcovna trub - Deutsch TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - provoz VT - Válcovna trub - P?????? TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - provoz VT - Válcovna trub - Français TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - provoz VT - Válcovna trub - Espanol TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - provoz VT - Válcovna trub - Italiano TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - provoz VT - Válcovna trub - Slovensky TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - provoz VT - Válcovna trub - Polski
   

PROJEKTY EU

29. 8. 2011
Školení je šance – Projekt na vzd?lávání zam?stnanc?   Dnem 15. 9. 2009 jsme zahájili rea ...

>> více zde >>


NOVINKY

11. 11. 2014
Úsp?šný zákaznický audit ve VT
Dne 6. 11. 2014 prob?hl na provoze VT ? V??lcovna trub z??kaznick?? audit s pozitivn?­m zhodnocen?­m a T?ineck?Š Äželez??rny, a. s. se tak kvalifikova ...

>> více zde >>


15. 3. 2014
Mezin??rodn?­ veletrh TUBE and WIRE 2014
Ve dnech 7. - 11. 4. 2012 se bude v n?meck?Šm D??sseldorfu konat ?trn??ct?? ro?n?­k veletrhu TUBE and WIRE 2014, kter?Šho se spole?nost T?INECK?? ÂŽEL ...

>> více zde >>


>> všechny novinky >>

 

 

         
steel on the net skupina