<< zpět

Nové odbavení LKW na VT

Pro lepší, komfortnější a přehlednější odbavování kamionové dopravy na VT byla započata v říjnu roku 2021 instalace nového odbavovacího zařízení. Toto nové odbavovací zařízení obsahuje tzv. Kiosek, který je umístěn na vrátnici č.1, kamery na Pohraniční ulici a infopanely, které jsou instalovány na vrátnici č.1 a v kanceláři expedice.

Jak to vše funguje:

  1. Prvním krokem je vjezd kamionu na parkoviště. Jakmile kamion odbočí z Výstavní ulice na Pohraniční ulici kamery jej zaznamenají dle SPZ a přenesou potřebná data do infopanelu. Po přenesení dat dojde k červenému podbarvení daného LKW, což znamená, že auto právě přijelo a je to prvotní signál pro expedici o příjezdu LKW. Pokud je k tomu prostor, předáci ihned vyhledají potřebné dokumenty k nakládce a může se chystat materiál. 

     

  2. Druhým krokemk odbavení je přihlášení se k nakládce v Kiosku. Zde řidič zadává potřebné informace k tomu, aby mohl být vpuštěn na nakládku. Jakmile se řidič úspěšně přihlásí vyjede z Kiosku, návštěvní lístek a na infopanelu se podbarví žlutě. Po přihlášení do systému zajde na expedici a zde si domluví předběžný čas nakládky, popř. si domluví další postup. Pracovníci expedice a Moravia Security už do systému nemusí nic zadávat vše potřebné se přenese do systému.

     

  3. Posledním a závěrečným krokem je samotná nakládka a odjezd. Jakmile expedient zavolá řidiči, že může najet a započne nakládka na infopanelu se dané auto podbarví zeleně. Pracovníci expedice mají dvě možnosti, jak zahájit nakládku. První možností je SAP a nově také přes čtečku. Stejné možnosti mají i při ukončení nakládky. Jakmile se nakládka ukončí z infopanelu se informace o daném vozidle vymažou.

 

Tento systém odbavení je pro pracovníky expedice přínosný v tom, že už nic nemusí zadávat do informačního systému a vše už vědí, než řidič přijde osobně za pracovníkem expedice. Pokud není velký přetlak LKW a materiál je nachystán řidič může prakticky najíždět do pár minut, což by v některých případech mělo urychlit odbavení LKW.