Mechanické trubky

Výrobní program tvoří ocelové bezešvé trubky z ocelí nelegovaných i legovaných. Výroba bezešvých trubek ve válcovnách trub je charakteristická propracovanou technologií výroby Mannesmannovým způsobem válcování za tepla. Je nabízen široký sortiment ocelí a rozsáhlá nabídka rozměrů.

Technické parametry

OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY

TRUBKY HLADKÉ PRO KONSTRUKCE, ENERGETIKU A STROJÍRENSTVÍ

MECHANICAL TUBING

VNĚJŠÍ PRŮMĚR

7–16"

TLOUŠŤKA STĚNY

10–60 MM

BĚŽNÝ SORTIMENT JAKOSTÍ:

S355J2H, S355NH, E355, S460NH, S460NLH, P460N, E460K2, 20MNV6, E590K2, C45E, 16MO3, 13CRMO4-5, 10CRMO9-10, 14MOV6-3, 42CRMO4, 15128, GR B, GR.C, GR,1 A GR. 6

1026, 4140

Nabídka našich komplexních dodávek je podle přání zákazníků doplněna následovně:

  • tepelné zpracování
  • zkoušení mechanických vlastností, chemického složení, hodnocení a dokumentaci metalografické struktury materiálu
  • zkoušení vodním tlakem
  • nedestruktivní zkoušení rozptylovými toky, ultrazvukem
  • magnetická metoda prášková mokrá fluorescenční
  • broušení
  • lakování
  • řezání na přesné délky

Výrobní schéma